Abonnementsformer

Abonnementsformer

Næsten 90 % af vores kunder har valgt at betale deres linser over vores abonnementssystem

Fordele ved linser på abonnement

  • Regelmæssig udskiftning af dine kontaktlinser

  • Regelmæssig kontrol af dine øjne og linser

  • Mulighed for at fordele udgiften til dine linser og kontroller over 12 måneder

  • Erstatningslinser til favorabel pris, hvis uheldet er ude.

  • Opkrævningen af abonnementet foretages via bankernes betalingssystem (PBS). Vi betaler alle omkostninger forbundet hermed.

afbetaling kontaktlinser

Vi har to typer af abonnementer

Fast abonnement

Fast abonnement

Her betaler du et månedligt beløb, som dækker dit linsebrug samt nødvendige kontroller. Det månedlige beløb afhænger af den valgte linsetype

Serviceabonnement

Serviceabonnement

Her betaler du kr. 100,00 om måneden. Det månedlige beløb giver dig mulighed for at få kontaktlinsekontroller regelmæssigt og du får samtidig mulighed for at købe dine kontaktlinser til vores nettopris. Ved denne abonnementsform betaler du således kun for de linser, du bruger – dette kan være en fordel, hvis du fx bruger kontaktlinser som et supplement til dine briller

Besøg SEERUP optics

Kig forbi i forretningen på Bredgade 12 eller tag telefonen og ring til os på tlf. 97121956 – og aftal en tid til en uforpligtende konsultation, hvor du vil få mulighed for at få undersøgt om dine øjne er egnede til at bære kontaktlinser.

Vi vil kunne fortælle dig hvad kontaktlinser, plejemidler og tilpasningshonorar i din specifikke situation vil beløbe sig til. Som udgangspunkt er tilpasningshonoraret for kontaktlinser (bløde) kr. 600,00 – dette inkluderer samtlige indledende kontroller og prøvelinser. Tilpasningshonoraret for hårde kontaktlinser og/eller speciallinser afhænger af linsetype.