Natlinser

KLART SYN – UDEN BRILLER ELLER KONTAKTLINSER

Vil du se klart uden briller eller kontaktlinser hver dag? Med de innovative natlinser kan du få dine ønsker opfyldt. Natlinsen er en formstabil kontaktlinse, med helt specielle egenskaber. Man bruger den om natten! Mens du sover omformer linsen din hornhinde. Når du står op om morgenen, tager du linsen ud og ser klart hele dagen uden brugen af briller eller kontaktlinser.

Alternativ til Lasik-operation

Den orthokeratologiske* korrektion giver i modsæt- ning til operation ingen varige forandringer. Hvis du blot stopper med at bruge linserne, vil dit syn vende tilbage til udgangspunktet. Dog har natlinser og operation et sammenligneligt resultat. Et skarpt og klart syn uden briller eller kontaktlinser. Natlinser er alternativet uden risikoen.

Sådan fungerer de

Natlinser omformer øjets hornhinde mens du sover, således at du næste dag kan se klart. Allerede første nat vil du opleve en mærkbar forandring, og som regel efter 3-12 dage vil du opnå den fuldstændige virkning af linserne. Effekten fra natlinserne virker dagen lang og minimum 16 timer. Jo lavere styrke jo længere effekt.

Hornhindens fleksibilitet gør dette muligt

Den orthokeratologiske process benytter sig af menneskets hornhindes elastisitet. I løbet af natten omformer linsen hornhinden nøjagtigt i mikrometer som et aftryk i en form. Denne omformning holder i mindst 16 timer før den finder tilbage i sin naturlige form.

Reversibel korrektion

Den orthokeratologiske process er reversibel. Hvilket betyder, at så snart du ikke længere anvender natlin- serne, vil hornhinden finde tilbage i sin naturlige form i løbet af kort tid.

Kan benyttes af de fleste nærsynede

Natlinser kan korrigere nærsynethed op til -5,50D. Ca 75 % af alle nærsynede ligger indenfor denne kategori. Linserne kan også korrigere bygningsfejl op til -2,50D og læsestyrke op til +1,75.

Tilpasses kun af specialister

Personer med øjensygdomme skal ikke tilpasses med natlinser. Hvis du går til en kvalificeret kontaktlinse specialist, kan denne vurdere om dine øjne er egnet til brugen af natlinser. Ved tilpasningen vil din kontaktlinsespecialist kontrollere den perfekte pasform af linsen. Linserne er ud fra nøjagtige målinger fra en topograf**, specialfremstillet nøjagtigt til dine øjne. I starten vil der være daglig kontrol, for at kontrollere at den ønskede effekt fremkommer. Derefter en gang hver 6. måned.

Nærsynhed

Flere studier*** viser at hvis du bruger natlinser så bremser man udviklingen af nærsynetheden. Det vil sige, et barn på 12 år, med ca. -1,00D der starter med briller eller almindelige kontaktlinser vil ende som voksenmedenstyrkeomkring -3,00D–4,00Dmens en 12 årig med -1,00D der begynder med natlinser typisk vil ende med omkring -2,00D i styrke som voksen.

Spørgsmål og svar

Læs spørgsmål og svar her.

Download brochure

Book gratis synstest

Natlinser

Takket være vores uddannelse, vores avancerede udstyr og vores mangeårige erfaring kan vi finde den bedste løsning til netop dit behov

Om natlinser

Med natlinser kan du få et klart syn hver dag – helt uden at bruge briller eller kontaktlinser. Lyder det for godt til at være sandt ? Det er det faktisk ikke…

Natlinser er en innovativ og specialdesignet type af formstabile kontaktlinser. Du sætter linserne i om aftenen ved sengetid og mens du sover omformer natlinserne din hornhinde. Således kan du næste morgen tage linserne ud og se klart hele dagen – uden brug af briller eller kontaktlinser.

kontaktlinser hos SEERUP optics

Hvordan fungerer natlinser?

Måske har du hørt om Lasik-operationer, som kan fjerne din nærsynethed ? Natlinser er et alternativ til denne løsning. Både operation og natlinser kan give dig et skarpt og klart syn uden briller og kontaktlinser – men i modsætning til en operation, så giver natlinser ingen varige forandringer. Hvis du stopper brugen af natlinser vil hornhinden finde tilbage til sin naturlige form i løbet af kort tid, og dit syn vender således tilbage til udgangspunktet.

Hornhindens fleksibilitet gør det muligt

Menneskets hornhinde er elastisk og dermed formbar. Det er denne egenskab, der udnyttes ved natlinser. I løbet af natten bliver hornhinden omformet med mikrometers nøjagtighed som et aftryk i en form. Allerede efter første nat vil du opleve en mærkbar forandring, og efter 3-12 nætters brug, afhængig af dit udgangspunkt, vil du opnå den fuldstændige virkning af natlinserne. Omformningen af hornhinden holder dagen lang og i minimum 16 timer, førend den påny finder tilbage i sin naturlige form. Jo lavere styrke, jo længere effekt.

Hvem kan bruge natlinser?

Natlinser kan kun anvendes til sunde øjne. Kontakt os som din kontaktlinsespecialist med henblik på en vurdering af, om netop dine øjne er egnede til natlinser.

Natlinser kan korrigere nærsynethed helt op til -5,50D. Linserne kan også korrigere bygningsfejl op til -2,50D og læsestyrke op til +1,75. Hvis du er langsynet er natlinser desværre ikke en mulighed.

Bremser udviklingen af nærsynethed

Ud over at korrigere nærsynethed, så har flere studier vist, at brugen af natlinser kan bremse udviklingen af nærsynethed. Et barn på fx 12 år med cirka -1,00D, der korrigeres med briller eller konventionelle kontaktlinser, vil som voksen ende ud med en styrke omkring -3,00D og -4,00D. Hvis den samme 12-årige korrigeres med natlinser vil udviklingen af nærsynetheden reduceres og således vil barnet som voksen typisk ende ud med -2,00D.

Hvor gammelt skal barnet være?

Vi har gennem tiden lavet natlinser til mange børn og unge. Der er ingen nedre aldersgrænse, da barnets modenhed, dets finmotoriske evner og naturligvis forældrenes mulighed for at hjælpe og støtte barnet i brugen af natlinser er afgørende faktorer for, om behandling med natlinser vil være den rette løsning. Kom ind i forretningen – så kan vi sammen vurdere, om natlinser er en optimal løsning for dig og dit barn.

Hvordan er forløbet ved tilpasning af natilnser?

Inden tilpasning af natlinser skal der foretages en række undersøgelser:

  • Først vil vi foretage en grundig synsundersøgelse med henblik på at afdække din synsproblematik og bestemme størrelsen på den optimale korrektion.
  • Derefter vurderes dine øjnes umiddelbare sundhedstilstand ved hjælp af en spaltelampe, som ud over at kunne vise mikroskopiske forandringer i øjet kan lægge et tredimensionelt optisk snit gennem den forreste del af øjet.
  • Du vil få foretaget en hornhindetopografi ved hjælp af en Keratron-måling, hvilket muliggør kortlægning af hornhindens struktur, opbygning og egenskaber.
  • Diverse andre målinger og undersøgelser

De første undersøgelser kan give os et samlet billede af, om natlinser vil være passende for dine øjne – både sundhedsmæssigt og synsmæssigt. Såfremt det er tilfældet, vil et sæt natlinser blive specialfremstillet til netop dine hornhinder. Leveringstiden ligger mellem 7 og 14 dage. Efter udlevering af linserne, hvor du vil blive grundigt instrueret i brugen af linserne, vil du blive kontrolleret dagligt de første par dage for at følge om udviklingen går som forventet. Derefter vil vi vurdere, om der skal justeres på de udleverede linser eller om linsernes pasform er perfekt. Når resultatet er tilfredsstillende vil der være opfølgende kontrol hver 6. måned.

Hvad koster det at bruge natlinser?

Ved opstart med natlinser betales et tilpasningshonorar på 2500 kr. Dette beløb dækker samtlige indledende undersøgelser og kontroller samt selve linserne.

Den månedlige udgift for natlinser er herefter 300 kr. pr. måned. Dette beløb inkluderer udover linserne også samtlige nødvendige kontroller. Når det ønskede resultat er opnået tilrådes kontrol hver 6. måned, men skulle der opstå uventede udfordringer i mellemtiden er undersøgelser i denne sammenhæng også inkluderet.

Hvad så når du skal have nye linser?

Et sæt natlinser skal som udgangspunkt skiftes hvert år. Grundet affaldsstoffer fra øjnene bliver iltgennemtrængeligheden i materialet dårligere over tid, ligesom fleksibiliteten i materialet gør, at det kan deformeres. Det er således vigtigt både for dine øjnes sundhed samt opretholdelsen af den optimale effekt synsmæssigt, at linserne udskiftes. Udskiftningen af linser er inkluderet i abonnement. Du vil kun selv skulle afholde udgiften for en ny linse, såfremt du er uheldig at miste eller beskadige den.